چرا خودشون یکی دیگه نیستن!؟

بعضی وقت ها فکر میکنی آدما تو رو با یکی دیگه اشتباه گرفتن! اما تویی که داری اشتباه می‌کنی، آدما فقط می‌تونن بقیه رو با خودشون اشتباه بگیرن!
 

12:46 AMحتی برای شما دوست عزیز!


 

1:47 PMآینده زیباست!

تنها فرقی که دیروز با امروز داره اینه که فردا ممکنه بمیری،
اما دیروز نمردی!
 

2:46 PMع د م


 

9:23 AMانجیل هگز، آیه نهم از بخش سوم.

و ای دورویان گنه‌کار!
بدانید که اگر ارادهء ما بر یاری شما باشد، چون امروز پیروز و شاد خواهید بود. و بهراسید از هنگامی که خشم عالیجناب چون گداخته‌ای سوران به حرکت در‌آید. زیرا که بخت از خانه‌هایتان رخت برمی‌بندد و به عذابی ابدی دچار می‌شوید. و سرنوشت دورویان چیزی جز خسران و نابودی نیست.
 

9:38 AM

Recycle Bin